fbpx

Årets initiativ

Delas ut av

För Jönköpings kommun är ett diversifierat näringsliv viktigt – för en positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad.

Med årets initiativ vill Jönköpings kommun uppmärksamma företag som tar initiativ till projekt och aktiviteter som bidrar till hållbarhet, öppenhet och delaktighet. Det innebär:

Initiativ för ökad integration.
Initiativ för socialt ansvarstagande.
Initiativ för att bryta utanförskap på arbetsmarknaden.
Initiativ för ökad klimatnytta och en bättre miljö.

De nominerade:

Cybercom

Cybercoms största möjlighet till påverkan är att hjälpa andra att se teknikens möjligheter och att använda teknik för att utvecklas i riktning mot Agenda 2030.
Målet är att lösningarna som levereras ger ett större positivt avtryck än den negativa påverkan som deras verksamhet lämnar efter sig.

Cybercom fokuserar på digitala lösningar som krävs för en hållbar värld. Lösningarna bidrar i huvudsak till fem hållbarhetseffekter:

 • Energibesparing
 • Dematerialisering
 • Tjänstefiering
 • Minskad resursanvändning
 • Säkerhet

Kinnarps

Har haft hållbarhetsfokus sedan verksamheten startade 1942 och stor mångfald på arbetsplatserna. Kinnarps har lanserat ”Better effect index”, baserat på FNs globala klimatmål och med syftet att göra hållbarhet enkelt. Indexet mäter:

 • Råvaror och resurser – ursprung, villkor och resursoptimering)
 • Klimat – transporter, produktion och material
 • Rena material – kemikalier, emissioner och materialval
 • Socialt ansvar – code of conduct, leverantörsuppföljning och risker
 • Återbruk – laga/renovera, återvinna och återvunnet material
 • Ergonomi – ergonomi och ljudmiljö

Länsförsäkringar

En central del av hållbarhetsarbetet är att arbeta förebyggande för att undvika skador vilket bidrar till ett säkrare lokalsamhälle och en bättre miljö.

Hållbarhetsarbetet bedrivs med fokus mot en lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet.

Tre fokusområden:
– människor och samhälle,  jämlikhet, mångfald, trygghet och växtkraft
– närmiljö och klimat, klimatanpassning, regional mat och minskade koldioxidutsläpp
– ansvarsfulla affärer, hållbarhet integrerat i den ekonomiska styrningen

Missa inte vem som vinner!

Stäng meny